Ander nieuws van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Nieuws

NFO verricht onderzoek voor Opgelicht?!

Voor het programma Opgelicht?! verrichtte het NFO onlangs een schriftvergelijkend onderzoek in een oplichtingszaak. Hieronder een fagment uit het volledige verhaal.

Handschriftexperts halen Jony’s verhaal onderuit

"Augusto Jony ontkent in het gesprek met onze verslaggever ten stelligste dat hij de schuldbekentenis die wij in bezit hebben zelf geschreven en getekend heeft. Op ons verzoek filmt hij zichzelf terwijl hij een brief schrijft, en stuurt hij die brief naar ons op. Deze brief, de schuldbekentenis van 16.000 euro én een brief die in ons bezit is waarvan hij wél toegeeft dat hij hem heeft getekend, leggen we voor aan experts van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. We vragen hen te onderzoeken of deze brieven door dezelfde persoon zijn geschreven, of niet. 

De conclusie is duidelijk: Op basis van het uitgevoerde onderzoek aan de hand van het beschikbaar gestelde materiaal dient met een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid te worden geconcludeerd dat de te onderzoeken handschriften, zoals aanwezig op de als bijlage 1 tot en met 3 bijgevoegde documenten, zijn geschreven door één en dezelfde persoon. Indicatoren die op het tegendeel zouden kunnen duiden zijn niet aangetroffen in het onderzoeksmateriaal."

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: