Foto bij Beeldonderzoek

Beeldonderzoek

Wilt u weten wie of wat er op de camerabeelden te zien is? Dient de kwaliteit van de beelden verbeterd te worden? Of heeft u twijfels over de authenticiteit van een foto?

Sinds het aantal beveiligingscamera’s toeneemt heeft ook beeldonderzoek een enorme vlucht genomen. Begrippen als beeldonderzoek, beeldoptimalisatie, passeren dan ook steeds vaker de revue in het huidige digitale tijdperk. Het NFO verricht dergelijke onderzoeken voor diverse uiteenlopende doeleinden.

Videobeelden of foto´s kunnen een belangrijke rol spelen tijdens forensisch onderzoek. Vaak is het beeldmateriaal van slechte kwaliteit. Er zijn verschillende technieken om de kwaliteit van de beelden sterk te verbeteren. Onderstaand voorbeeld toont onze mogelijkheden op dit gebied.

Indien er referentiemateriaal beschikbaar is van de persoon waarvan wordt aangenomen dat hij of zij op de beelden is te zien, kan een biometrisch (gezichts)vergelijkend onderzoek (doorlinken) worden verricht waarbij wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen.

Hetzelfde geldt voor objecten. Indien er referentiemateriaal voorhanden is, kan een vergelijkend onderzoek worden gedaan. Dit varieert van logo’s of stickers op voertuigen tot de plaatsbepaling van een schutting.

Vandaag de dag is het kinderlijk eenvoudig een film of foto middels fotoshoppen te bewerken zonder dat dit visueel waarneembaar, oftewel ‘met het blote oog te zien’ is.

Het NFO beschikt over ruime ervaring op het gebied van beeldonderzoek waarbij middels speciale geavanceerde software kan worden onderzocht of een film of foto authentiek is dan wel dat deze gemanipuleerd is.

Tevens kan onderzocht worden of een foto is gemaakt middels bijvoorbeeld een digitale camera, tablet of smartphone. Op het eerste oog lijkt dit misschien niet relevant, immers een foto is een foto, maar in bepaalde gevallen kan het van groot belang zijn om te weten met welk apparaat een foto is vervaardigd.

Voorbeelden van situaties waarbij een beeldonderzoek een belangrijke rol kunnen spelen, zijn onder andere:

Het NFO verricht beeldonderzoek voor zowel particulieren en bedrijven, als voor advocatuur en rechtbanken. De deskundigenberichten zijn rechtsgeldig als bewijsmateriaal en kunnen derhalve in civiel- als strafrechtelijke procedures worden ingebracht of worden gebruikt bij het doen van aanfifte.

Contact

Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: